top of page
Search

Mitä eroa on verkkokaupalla ja verkkoliiketoiminnalla?


Kirjoittaja: Jouni Wahalahti, Johtava konsultti, Digia

Verkkoliiketoiminta ja verkkokauppa mielletään usein samaksi asiaksi, mutta todellisuudessa verkkoliiketoiminnassa on kyse laajemmasta kokonaisuudesta. Jouni Wahalahti kertoo, mistä verkkoliiketoiminnassa on kyse ja miksi sen kehittämiseen on syytä panostaa.


Verkkoliiketoiminta ja verkkokauppa mielletään usein samaksi asiaksi. Yritykset suunnittelevat verkkokaupan avaamista tai olemassa olevan verkkokaupan kehittämistä tuote- tai palvelumyynti edellä ja keskittyvät järjestelmähankinnoissa vain yhteen osa-alueeseen, eli itse verkkokauppajärjestelmään ja siihen mahdollisesti liittyviin taustajärjestelmien integraatioihin.

Myös kuluttajat ymmärtävät usein verkkoliiketoiminnan käsittävän ainoastaan tuotteiden ostamisen internetin kautta.Verkkoliiketoiminta on paljon muutakin kuin vain myymistä ja ostamista verkossa


Laajimmillaan yrityksen verkkoliiketoiminta kattaa hyödykkeiden myymisen eli varsinaisen verkkokaupan lisäksi myös prosessit tämän kaiken takana, kuten tuotetiedon, markkinoinnin, sosiaalisen median, maksamisen, jakelukanavat, asiakaspalvelun, asiakas- ja yrityssuhteiden ylläpidon, taloushallinnon ja myös tuottavuuden parantamisen automaatioita ja jopa tekoälyä hyödyntäen.


Monikanavaisen liiketoiminnan ekosysteemin oikeanlainen rakentaminen, jonka yksi osa-alue verkkokauppa on, mahdollistaa verkkoliiketoiminnan kokonaisvaltaisen kehittämisen niin, että kaikki liiketoiminnan sekä asiakkaiden tarpeisiin liittyvät osa-alueet on otettu huomioon ja prosesseja tehostamalla saadaan myös kustannussäästöjä aikaiseksi.

Mistä tuotetieto tulee?Ketkä meidän asiakkaita on ja mitä kanavia he käyttävät ostamiseen?Mitä markkinoidaan ja missä kanavissa?  Miten saamme asiakkaillemme toimitettua juuri heidän haluamansa tuotteen tai palvelun oikeaan aikaan kustannustehokkaasti?Mistä ja miten saadaan yrityksen eri liiketoimintayksiköiden tarvitsemat raportit vaivattomasti? Miten ja mitä kanavia kautta asiakaspalvelumme hoidetaan?Miten hyödynnämme dataa liiketoiminnan kehittämisessä?   

   

Yllä olevat kysymykset ovat vain pintaraapaisu kaikista niistä asioista, jotka tulee ottaa huomioon verkkoliiketoiminnan kehittämisessä ja sen prosessien suunnittelussa.Pysy matkassa mukana – näin kehität verkkoliiketoimintaasi


Kuluttajaverkkokauppa kasvaa Suomessa vauhdikkaasti. PayTrailin tuoreen verkkokauppatutkimuksen  mukaan tavaroiden, palveluiden ja matkailun verkkokauppa tulee kasvamaan tänä vuonna lähes 18 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, verkkokaupan liikevaihdon ollessa lähes 12 miljardia euroa.


Kuluttajaverkkokaupan lisäksi myös yritysten välinen liiketoiminta verkossa jatkaa voimakasta kasvuaan. Olemme digitalisaation aallonharjalla, jossa teknologioiden kehitys on niin vauhdikasta, että surffaamisen harjoittelua vasta suunnittelevat jäävät räpiköimään samalla kun nopeimmat tekevät jo uusia temppuja.


Jotta yritys pysyy mukana aallonharjalla ja pystyy hyödyntämään uusien teknologioiden tuomat mahdollisuudet verkkoliiketoiminnan kehittämisessä, tulisi yrityksen digipolku suunnitella ylätason digitaalinen liiketoiminta -käsitteestä alkaen aina käytännön toimenpiteisiin verkkoliiketoiminnan eri osa-alueilla.


Mitä digitaalinen liiketoiminta tarkoittaa meidän toimialalla ja yrityksen sisällä?Mitä on meidän yrityksen verkkoliiketoiminta ja miten sitä lähdetään kehittämään?Mitä meidän kilpailijat tekevät eri markkina-alueilla?Mitä uusia teknologioita on tarjolla liiketoimintaprosessien kehittämiseksi?Teemmekö me verkkokauppaa vai rakennammeko monikanavaista liiketoimintaa?


Verkkoliiketoiminnan kehittämisen oivaksi apuvälineeksi me Digialla olemme ottaneet käyttöön verkkokaupan ruokaympyrän, jonka keskiössä on verkkokauppa/verkkopalvelu ja siihen liittyvät menestyksekkään verkkoliiketoiminnan kannalta oleelliset asiat on otettu huomioon kaikenkattavasti.digia.com

Comments


bottom of page