top of page
Search

Business on businesta, myös verkossa


Atte Alisalo, verkkokauppakonsultti, Solteq Oyj

Alkuun verkkokaupan perustaminen ja jatkossa sen kehittäminen on liiketoimintavetoinen kokonaisuus. Kehittämisen keskiössä ovat verkkoliiketoiminnan lainalaisuudet ymmärtävät henkilöt, jotka levittävät digikulttuuria läpi organisaation. Valitettavan usein tilanne on kuitenkin se, että verkkokauppaprojekti nähdään it-projektina, josta liikkeenjohto loistaa poissaolollaan. Liiketoiminnan kehittämisen kannalta oikeat avainhenkilöt eivät välttämättä ole lainkaan tietoisia projektin kulusta, mikä aiheuttaa turhaan ikäviä yllätyksiä verkkoliiketoiminnan alkuaskeleille.

Sitoutuneet ihmiset luovat perustan menestyvään liiketoimintaan


Menestykseen tähtäävän verkkoliiketoiminnan perustana ovat oikeissa rooleissa olevat ihmiset, jotka ottavat vastuun digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä ja sitoutuvat siihen. Omistajuus ja ymmärrys tulee rakentaa tukevasti organisaation sisälle, parhaimmillaan järjestelmäkumppanin tukemana. Näin ydinjoukko pystyy levittämään tietoa organisaation sisällä sekä hankkimaan ymmärrystä siitä, miten digitaalinen liiketoiminta vaikuttaa muuhun organisaatioon ja sille syntyviin vaatimuksiin. Uusi verkkokauppa tai erityiset panostukset jo olemassa oleviin verkkokaupankäynnin kanavin aiheuttavat muutoksia, jotka olisi hyvä huomioida organisaatiossa. Verkkoliiketoiminnan hanke vaatii aikaa, ymmärrystä ja suunnitelmallisuutta, jotta menestyksen avaimet ovat käsillä.

Ihmiset tulevat ykkösenä, mutta lähes yhtä tärkeää on huomioida verkkopalvelussa tarvittavat kaupankäynnin ominaisuudet. MVP (minimum viable product) -ajattelu on ketterää, mutta kustannusnäkökulmasta katseet kannattaa suunnata jo varhaisessa vaiheessa eteenpäin. On tärkeää pohtia, kuinka ratkaisun kaupalliset ja tekniset kyvykkyydet riittävät, mikäli verkkokanavaan ohjautuu tulevaisuudessa suurin osa yrityksen tilauksista. Riittävät toiminnallisuudet ja ratkaisualustan skaalautuvuus ovat tärkeässä roolissa kaupan volyymien kasvaessa, joka kannattaa ottaa huomioon jo kaupankäynnin ratkaisua harkitessa ja hankkiessa.

Itseltään kannattaa kysyä jo heti alkuvaiheessa mm. Millainen kokemus asiakkaalle halutaan verkkokaupassa luoda? Mitä palveluja asiakkaalle halutaan tarjota, ja mitä työkaluja verkkokauppias tarvitsee päivittäiseen myynnin saavuttamiseen? Millaista työtä verkkokaupan tilaukset, toimitukset ja palautukset teettävät asiakaspalvelussa, myymälässä, varastossa ja taloushallinnossa, ja onko nämä otettu huomioon verkkokauppaprojektissa?

Data ruokkii verkkoliiketoiminnan kehitystä


Erinomaisesti suunnitellunkaan ratkaisun ensimmäinen versio on harvoin sellainen taideteos, joka voidaan jättää oman onnensa nojaan ilman ehostusta. Kehitystyötä ei kannata pelätä, sillä pelkästään asiakasdataa analysoimalla saadaan selville verkkokanavan toimivuuteen ja tehokkuuteen vaikuttavia asioita. Kun virheet ja epäkohdat pidetään minimissä, myynnin optimoinnin hyödyt korostuvat. Validiin dataan perustuvat muutokset ovat aina vakaammalla pohjalla kuin hatusta vedetyt korjaustoimenpiteet.

Kuinka varmistaa onnistuminen? Toimittajan sitoutuminen ja saumaton yhteistyö ovat kaikki kaikessa. Koska kyseessä on liiketoimintalähtöinen projekti, tulee KPI:t määrittää ajoissa ja sitoa tavoitteisiin, jotka ovat olleet koko projektin lähtökohtana. Ja koska kyseessä on kaupankäynnin kanava, myynnin on luonnollisesti oltava yksi näistä mittareista.

Verkkoliiketoimintaa käynnistäessä huomioi

ICT:n lisäksi liiketoiminnan kehittämisen kannalta oikeat avainhenkilöt ovat mukana ja sitoutuneet projektiinVerkkokaupalle on valittu oikea alusta oikeine kyvykkyyksineen, jolloin verkkokauppa skaalautuu ja kasvu on mahdollista pitkälläkin aikavälilläVerkkokaupankäyntiä on perustamisen jälkeen operoitava ja kehitettävä jatkuvana prosessina, jossa halutun asiakaskokemuksen ja sitä myötä liiketoiminnan kannalta tärkeimmät kehityskohteet on priorisoitu.

Haluatko helpotusta verkkoliiketoiminnan aloittamiseen? Solteqin Pay As You Go mallilla pääset alkuun nopeasti ja vaivattomasti. Lue lisää aiheesta täältä: https://www.solteq.com/pay-as-you-go

www.solteq.com

Commentaires


bottom of page